Search
Close this search box.

Bus stiprinamas paslaugų šeimai teikimas, orientuojamasi į individualius šeimų poreikius

Šeimos, auginančias vaikus, ne tik gali gauti įvairias pinigines išmokas, bet ir pasinaudoti šeimoms stiprinti skirtomis paslaugomis. Bazines paslaugas, kurias sudaro keturiolikos svarbiausių šeimoms teikiamų paslaugų rinkinys, teisę gauti turi visos šeimos. Tai reiškia, kad šeima nebūtinai turi atitikti kokius nors specialiuosius kriterijus ar patirti socialinę riziką.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos surinkti duomenys parodė, kad ne visose šalies savivaldybėse bazinių paslaugų šeimai paketas įgyvendinamas pilna apimtimi. Būtent dėl šalyje įvestų karantino reikalavimų, šių paslaugų prieinamumas praeitais metais buvo netolygus ir ribotas.

Kai kurių paslaugų teikimas tam tikram laikui buvo dalinai stabdomas arba organizuojamas nuotoliniu būdu. Dėl įvestų visuomenės sveikatos saugumo reikalavimų šeimų naudojimasis teikiamomis paslaugomis sumažėjo. Šis laikotarpis atskleidė poreikį įvertinti ir koreguoti paslaugų teikimo formų įvairovę, labiau atsižvelgti į individualius kiekvieno paslaugos gavėjo poreikius.

„Paslaugų šeimai stiprinimas – vienas svarbiausių Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prioritetų. Atliksime tyrimą, kurio metu išsiaiškinsime paslaugų poreikį šeimoms ir prieinamumą. Sieksime, kad savivaldybėse siūlomos paslaugos šeimoms kuo labiau atlieptų jų individualius poreikius“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Bazinių paslaugų šeimai paketo įgyvendinimas 2020 metais

Bazinių paslaugų šeimai paketą sudaro 14 paslaugų: atviras darbas su jaunimu, pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymas, vaikų dienos socialinė priežiūra, ikimokyklinis ugdymas, kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitymo raštingumo ugdymas, neformalusis vaikų švietimas, nemokama pirminė teisinė pagalba, pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, psichosocialinė pagalba, šeimos mediacija, švietimo pagalba, vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija, informavimas ir konsultavimas.

Už šių paslaugų teikimą atsakingos šalies savivaldybės. Jos turi išsiaiškinti šeimų poreikius ir užtikrinti, kad šeimos reikalingas paslaugas gautų. Jei konkreti paslauga savivaldybėje neteikiama, savivaldybės administracija turi organizuoti pavežėjimą ir užtikrinti, kad paslauga būtų suteikta kitoje savivaldybėje.

2020 metais visose šalies savivaldybėse buvo prieinamos informavimo ir konsultavimo, psichologinės pagalbos, nemokamos pirminės teisinės pagalbos, kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitymo raštingumo ugdymo paslaugos. Nuotoliniu būdu dirbo visos šalies švietimo pagalbos įstaigos. Nemokamos pirminės teisinės pagalbos pernai sulaukė beveik 40 tūkst. asmenų.  Viešosiose bibliotekose skaitmeninio raštingumo apmokyta daugiau nei 245 tūkst. gyventojų.

Atviras darbas su jaunimu. 2020 m. gruodžio mėn. duomenimis, 59 šalies savivaldybėse veikė 45 atviri jaunimo centrai bei 75 atviros jaunimo erdvės.

Pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymas. 2020 m. 56 savivaldybėse buvo teikiama pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymo paslauga, vykdomi pozityvios tėvystės įgūdžių mokymai.

Vaikų dienos socialinė priežiūra. 58 savivaldybėse buvo teikiama vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga, 17-oje savivaldybių – vaikų dienos centruose vietų skaičius buvo mažesnis, nei rekomenduojama. Neringos ir Palangos savivaldybėse vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga nebuvo teikiama.

Šeimos mediacija. 2020 m. mediacijos paslauga buvo teikiama 47 šalies savivaldybėse, likusios savivaldybės šios paslaugos neorganizavo.

Ikimokyklinis ugdymas. 2020 m. pabaigoje darželius lankė apie 27 proc. vaikų, veikė apie 90 proc. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių. Daugiausiai ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų buvo Širvintų rajone (85 proc.), Neringos savivaldybėje (60 proc.), Trakų rajone (59 proc.). Mažiau kaip dešimtadalis visų ikimokyklinio amžiaus vaikų lankė Lazdijų (7 proc.), Ukmergės (8 proc.), Joniškio (8 proc.), Vilkaviškio (9 proc.) rajonų ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

Neformalusis vaikų švietimas. 2020 m. duomenimis, nuotoliniu būdu dirbo 87 proc. neformalųjį vaikų švietimą teikiančių įstaigų, visos švietimo pagalbos įstaigos.

Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra. Pernai buvo intensyviai plėtojamas nuotolinių paslaugų teikimas. Bendras  ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius 2020 m sumažėjo 6 proc. iki 16,168 mln. Pažymėtina, kad kontaktinių paslaugų sumažėjimą kompensavo nuotolinės paslaugos, kurių skaičius 2019-2020 m. laikotarpiu padidėjo nuo 0,175 mln. iki 5,737 mln.

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija. 2020 metais Lietuvoje buvo 50 asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo. Šios paslaugos buvo teikiamos 36-iose šalies savivaldybėse.

Kitos paslaugos šeimoms

Savivaldybėse taip pat teikiamos kompleksinės paslaugos visoms šeimoms, siekiant jas įgalinti, kol dar nėra iškilusios problemos arba kol iškilusios šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo, vaikų psichosocialinės raidos, tarpusavio santykių šeimoje ir kitos problemos dar nėra įsisenėjusios, kad būtų galima išvengti su minėtomis problemomis susijusios bedarbystės, skurdo, vaikų nepriežiūros, nevaldomų įtampų šeimos narių tarpusavio santykiuose ir kt.

Kompleksinių paslaugų šeimai koordinavimas, organizavimas ir informacijos apie paslaugas teikimas bei konsultavimas vykdomas vieno langelio principu per Bendruomeninius šeimos namus savivaldybėse.  Čia taip pat galima gauti informaciją apie visas savivaldybės teritorijoje teikiamas paslaugas šeimai, tarpininkaujama tarp paslaugų teikėjų ir gavėjų.

Socialines paslaugas, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui ar šeimai, dėl amžiaus, neįgalumo, socialinės rizikos, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu ar šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, reglamentuoja Socialinių paslaugų katalogas.

TAIP PAT SKAITYKITE