Search
Close this search box.

Ką reikia žinoti auginantiems vaikus: dažniausiai užduodami klausimai apie mamadienius ir tėvadienius

mamadieniai

Nuo rugpjūčio 1 dienos įsigaliojo naujovės tėvams, auginantiems mažus vaikus, kurios, tikimasi, padės geriau derinti šeimos poreikius su darbo įsipareigojimais. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atsako į dažniausiai užduodamus klausimus apie su mamadieniais ir tėvadieniais susijusias naujoves ir primena, kokiu atveju tėvams priklauso laisvas pusdienis pirmąją mokslo metų dieną. 

Ar priklauso mamadienis ir tėvadienis auginantiems vieną vaiką?

Taip. Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 dienos mamos ir tėčiai, auginantys vieną vaiką iki 12 metų, įgijo teisę į mamadienį ir tėvadienį 1 kartą per 3 mėnesius. Taigi, vieną vaiką auginantys kiekvienas iš tėvų per metus gaus 4 papildomas laisvas dienas, mokant jiems vidutinį jų darbo užmokestį.

Kiek mamadienių ir tėvadienių priklauso auginantiems daugiau nei vieną vaiką?

Tėvai, auginantys 2 ir daugiau vaikų iki 12 metų, gali pasinaudoti 1 papildoma poilsio diena per mėnesį. 2 papildomos poilsio dienos per mėnesį priklauso kiekvienam iš tėvų, auginančių 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų. 

Kiek mamadienių ir tėvadienių priklauso auginantiems vaikus su negalia?

Tėvai, auginantys vaiką su negalia iki 18 metų,  gali pasiimti po vieną papildomą poilsio dieną per mėnesį (arba sutrumpintą darbo laiką dviem valandomis per savaitę), o auginantys 2 vaikus iki 12 metų, kai vienas jų ar abu turi negalią, gali pasiimti 2 laisvas dienas per mėnesį (iki šiol buvo 1 d.) ir už tai gaus darbo užmokestį.

Ar mamadienius ir tėvadienius galima pasiimti valandomis?

Taip. Šis papildomas poilsio laikas gali būti panaudojamas ir kitaip, nei imant visą dieną. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojui priklauso 1 papildoma poilsio diena, jis gali prašyti sutrumpinti darbo laiką 2 valandomis per savaitę. Kitaip tariant, mama ar tėtis gali kiekvieną penktadienį ar kitą savaitės dieną dirbti 2 valandomis trumpiau. Jeigu darbuotojui priklauso 2 papildomos poilsio dienos per mėnesį, jis gali prašyti sutrumpinti darbo laiką 4 valandomis per savaitę. Vadinasi, kiekvieną penktadienį ar kitą savaitės dieną mama ar tėtis gali dirbti 4 valandomis trumpiau.

Kaip pasiimti mamadienius ir tėvadienius, jei dirbi ilgesnėmis nei 8-ių darbo valandų pamainomis?

Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonių darbo valandų pamainomis, prašymu, šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas per kelis mėnesius tol, kol susidaro papildoma poilsio diena, kuri suteikiama ne vėliau kaip paskutinį sumuojamą mėnesį.

Ar gali būti suteikiamas mamadienis ir tėvadienis išsiskyrusiam tėčiui ar mamai, kai vaikas gyvena su kitu iš tėvų?

Pasinaudoti mamadieniu ir tėvadieniu galėtų ir tie darbuotojai, kurie visapusiškai aktyviai dalyvauja vaiko gyvenime, rūpinasi auklėjimu, skiria savo laiką bei dėmesį, nepaisant to, kad vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta yra nustatyta su kitu iš tėvų. Tuo atveju, jei dėl to kyla ginčų su darbdaviu, darbuotojas turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją.

Ar pirmąją mokslo metų dieną priklauso laisvas pusdienis kai šeimoje auga vienas vaikas iki 12 metų ir tėvams priklauso viena papildoma poilsio diena per 3 mėnesius?

Darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius, todėl šiuo atveju jiems nėra garantijos dėl pirmosios mokslo metų dienos. Tačiau kas 3 mėnesius priklausantį mamadienį arba tėvadienį galima susiplanuoti taip, kad jis būtų suteiktas pirmąją mokslo metų dieną.

Kam priklauso laisvas pusdienis pirmąją mokslo metų dieną?

Teisės į mamadienius ir tėvadienius neturintiems darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio ugdymo programas, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbuotojų darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant jiems vidutinį jų darbo užmokestį.

Jei, pavyzdžiui, šeima augina 2 vaikus – 8 metų be negalios ir 13 metų su negalia –, ar mamadieniai ir tėvadieniai jiems priklauso už kiekvieną vaiką? 

Tėvams šiuo atveju priklauso viena laisva diena per mėnesį, mamadieniai ir tėvadieniai nesumuojami, tačiau taikomas palankiausias šeimai variantas. Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. ir toliau bus suteikiamas mamadienis ir tėvadienis kiekvieną mėnesį iki vaikui su negalia sukaks 18 metų.

Jei, pavyzdžiui, šeima augina 1 vaiką iki 12 metų, mama dirba pamainomis (3 dienas dirba, 3 dienos laisvos). Ar jai priklauso mamadienis?

Visiems darbuotojams, kurie augina vieną vaiką iki 12 mėn.,  priklauso viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius (arba sutrumpinamas darbo laikas aštuoniomis valandomis per tris mėnesius). Taip pat galima poilsio laiką sumuoti ir per ilgesnį, nei 3 mėnesių laikotarpį, tol, kol susidaro papildoma poilsio diena, kuri suteikiama ne vėliau kaip paskutinį sumuojamą mėnesį.

Pavyzdžiui, jeigu darbo pamaina trunka 12 val. visa poilsio diena susidarytų ne per 3 mėnesius, jei darbo pamaina trunka 8 val. – per 4,5 mėn.

TAIP PAT SKAITYKITE